หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 374

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 374
  3. Instructors:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2011 พร้อมให้บริการ
Film art : Bordwell, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .B6 2008 C. 2 ยืมออก 31/01/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305