หนังสือสำรองของวส 376

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 376
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .ท452 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .ท452 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์ / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .บ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
โรงงานแห่งความฝันสู่การวิจารณ์ภาพยนตร์สำนักบริบท = บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .บ747 ยืมออก 04/03/2019
ประพันธกรภาพยนตร์ญี่ปุ่น : บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.2 .บ72 ยืมออก 05/03/2019
ชีวิตกับความตาย สัจนิยมบนแผ่นฟิลม์ อาคิระ คุโรซาวา / สมศักดิ์ วงศ์รัฐ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ส44 2534 ฉ. 2 ยืมออก 01/03/2019
ชีวิตกับความตาย สัจนิยมบนแผ่นฟิลม์ อาคิระ คุโรซาวา : สมศักดิ์ วงศ์รัฐ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .ส44 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
อาคิระ คูโรซาวา : บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.ก3ค7 บ73 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
อาคิระ คุโรซาวา : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.3.ค74 อ62 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
บทวิเคราะห์ภาพยนตร์และความคิดของอาคิระ คูโรซาวา = บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.ก3 ค7 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ตำนานระทึกขวัญ อัลเฟรด ฮิทช์ค็อค / ประวิทย์ แต่งอักษร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.ข72 ป46 ฉ. 4 ยืมออก 08/03/2019
หนังพันลึก / ประวิทย์ แต่งอักษร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ป465 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455