หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 376

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 376
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to film theory and criticism : เอกสารการสอนชุดวิชา. Introduction to film theory and criticism : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .ท452 2553 ล. 1 ยืมออก 23/01/2022
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to film theory and criticism : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .ท452 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์ / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .บ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
โรงงานแห่งความฝันสู่การวิจารณ์ภาพยนตร์สำนักบริบท = [The dream factory : toward contextual film criticism] / [The dream factory : toward contextual film criticism] / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .บ747 ยืมออก 31/08/2022
ประพันธกรภาพยนตร์ญี่ปุ่น : อาคิระ คูโรซาวา จูโซ่ อิตามิ และอื่น ๆ = Japanese film auteurs : Akira Kurosawa, Juzo Itami and others / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.2 .บ72 พร้อมให้บริการ
ชีวิตกับความตาย สัจนิยมบนแผ่นฟิลม์ อาคิระ คุโรซาวา / สมศักดิ์ วงศ์รัฐ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ส44 2534 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ชีวิตกับความตาย สัจนิยมบนแผ่นฟิลม์ อาคิระ คุโรซาวา : รวมบทวิจารณ์ ภาพยนตร์จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ / สมศักดิ์ วงศ์รัฐ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .ส44 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
อาคิระ คูโรซาวา : จักรพรรดิแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.ก3ค7 บ73 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
อาคิระ คุโรซาวา : จักรพรรดิแห่งโลกภาพยนตร์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.3.ค74 อ62 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
บทวิเคราะห์ภาพยนตร์และความคิดของอาคิระ คูโรซาวา = Rashomon, IKiru Seven Samurai, Kagemusha / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1998.ก3 ค7 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ตำนานระทึกขวัญ อัลเฟรด ฮิทช์ค็อค / ประวิทย์ แต่งอักษร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.ข72 ป46 ฉ. 4 Missing in Inventory
หนังพันลึก / ประวิทย์ แต่งอักษร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ป465 ฉ. 1 ยืมออก 09/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544