หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ JC 463

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: JC 463
  3. Instructors:
    • มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Integrated marketing communication : Blakeman, Robyn, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 643096 พร้อมให้บริการ
Effective advertising : Tellis, Gerard J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .T44 C. 2 ยืมออก 22/02/2019
The ultimate secrets of advertising / Jones, John Philip, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .J5955 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305