หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของป 268

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ป 268
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สหรัฐอเมริกาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 / มาลินี ประเสริฐธรรม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books E178.1 .ม64 ฉ.1 พร้อมให้บริการ ป.268 อ.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
สหรัฐอเมริกาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 / มาลินี ประเสริฐธรรม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books E178.1 .ม64 ฉ.2 พร้อมให้บริการ ป.268 อ.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544