หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 375

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 375
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จักรวาล นิลธำรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Audio-vision : sound on screen / sound on screen / Chion, Michel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1995.7 .C45 ยืมออก 17/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544