หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 378

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 378
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The technique of film and video editing : history, theory, and practice / history, theory, and practice / Dancyger, Ken. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR899 .D36 2011 พร้อมให้บริการ
Film editing : theory and practice / theory and practice / Reed, Christopher Llewellyn. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR899 .R374 2012 พร้อมให้บริการ
ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6 : สำหรับผู้เริ่มต้น / สำหรับผู้เริ่มต้น / จุฑามาศ จิวะสังข์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR899 .จ728 2556 พร้อมให้บริการ
Adobe Premiere Pro CS6 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR899 .ธ634 2556 พร้อมให้บริการ
สร้างสรรค์งานเทคนิคพิเศษให้กับงานภาพยนตร์โฆษณา movie special effect ด้วย Adobe After Effect / สุชีพ วงษ์ตาแสง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TR858 .ส726 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544