หนังสือสำรองของวส 378

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 378
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The technique of film and video editing : Dancyger, Ken. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR899 .D36 2011 พร้อมให้บริการ
Film editing : Reed, Christopher Llewellyn. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR899 .R374 2012 พร้อมให้บริการ
ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6 : จุฑามาศ จิวะสังข์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR899 .จ728 2556 พร้อมให้บริการ
Adobe Premiere Pro CS6 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR899 .ธ634 2556 พร้อมให้บริการ
สร้างสรรค์งานเทคนิคพิเศษให้กับงานภาพยนตร์โฆษณา movie special effect ด้วย Adobe After Effect / สุชีพ วงษ์ตาแสง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PHOTO TR 2014 647677 พร้อมให้บริการ
Color correction handbook : Van Hurkman, Alexis. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR899 .V35 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455