หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 383

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 383
  3. Instructors:
    • วารี ฉัตรอุดมผล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The photographer's eye : Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F7416 2007 ยืมออก 27/02/2019
Perception and imaging : Zakia, Richard D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR179 .Z34 2007 พร้อมให้บริการ
Photojournalism : Kobre, Kenneth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .K75 2000 พร้อมให้บริการ
Photography : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PHOTO TR 2015 664759 พร้อมให้บริการ
Real world digital photography / Eismann, Katrin. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .E384 2011 ยืมออก 31/08/2019
The photographer's exposure field guide : Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR591 .F74 2011 พร้อมให้บริการ
Understanding exposure / Stansfield, Andy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR591 .S73 2011 พร้อมให้บริการ
Studio portrait photography / Hilton, Jonathan. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6600 Withdrawn
Langford's advanced photography : Langford, Michael John, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR145 .L296 2011 พร้อมให้บริการ
New product shots / Larg, Alex. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR600 .L373 พร้อมให้บริการ
The medium format advantage / Wildi, Ernst. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR257 .W5477 2001 พร้อมให้บริการ
Photographic lighting / Child, John. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR590 .C45 2008 พร้อมให้บริการ
Basic portrait photo for beginner : สุรเชษฐ์ น้ำทิพย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR575 .ส74 ยืมออก 23/04/2018
Christopher Grey's lighting techniques for beauty and glamour photography : Grey, Christopher. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR590 .G749 2011 ยืมออก 31/08/2019
Pro digital portrait lighting : Hince, Peter. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR575 .H563 2011 ยืมออก 31/08/2019
Mastering digital flash photography / George, Chris. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR267 .G467 2008 พร้อมให้บริการ
The hot shoe diaries : McNally, Joe, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR606 .M36 2009 ยืมออก 31/08/2019
The Adobe Photoshop Lightroom book : เคลบี, สก็อตต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR267.5.อ63 ค743 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Creative black & white : Davis, Harold, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .D385 2010 ยืมออก 31/08/2019
Advanced imaging / Meehan, Joseph. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .M444 2011 ยืมออก 31/08/2019
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Composition : Excell, Laurie. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR179 .E94 2011 พร้อมให้บริการ
Composition ถ่ายภาพให้เฉียบสวย ด้วยองค์ประกอบศิลป์ = เอ็กเซลล์, ลอรี. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books TR179 .อ722 2555 ยืมออก 31/08/2019
Perfect exposure : Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F74155 2009 พร้อมให้บริการ
การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ : กฤษณ์ ทองเลิศ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .ก45 2554 พร้อมให้บริการ
Picture editing : Ang, Tom. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR820 .A63 พร้อมให้บริการ
Photography theory in historical perspective : Gelder, Hilde van. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR15 .G386 2011 ยืมออก 31/08/2019
Crisis of the real : Grundberg, Andy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR185 .G786 2010 พร้อมให้บริการ
Photography : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR183 .P495 พร้อมให้บริการ
The Photography reader / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR146 .P46 ยืมออก 31/08/2019
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ = ชุลีพร เกษโกวิท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .ช74 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
The Great Life photographers / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR820 .G74 2004 พร้อมให้บริการ
Documenntary photography. Rothstein, Arthur, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6279 ยืมออก 18/05/2023
Decoding advertisements : Williamson, Judith, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3802 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305