หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 383

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 383
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วารี ฉัตรอุดมผล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The photographer's eye : composition and design for better digital photos / Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F7416 2007 พร้อมให้บริการ
Perception and imaging : photography : a way of seeing / photography : a way of seeing / Zakia, Richard D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR179 .Z34 2007 พร้อมให้บริการ
Photojournalism : the professionals' approach / Kobre, Kenneth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .K75 2000 พร้อมให้บริการ
Photography : a critical introduction / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR145 .P48 2015 พร้อมให้บริการ
Real world digital photography / Eismann, Katrin. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .E384 2011 พร้อมให้บริการ
The photographer's exposure field guide : the essential guide to getting the perfect exposure; any subject, anywhere / Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR591 .F74 2011 พร้อมให้บริการ
Understanding exposure / Stansfield, Andy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR591 .S73 2011 พร้อมให้บริการ
New product shots / Larg, Alex. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR600 .L373 พร้อมให้บริการ
The medium format advantage / Wildi, Ernst. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR257 .W5477 2001 พร้อมให้บริการ
Photographic lighting / Child, John. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR590 .C45 2008 พร้อมให้บริการ
Basic portrait photo for beginner : พื้นฐาน "การถ่ายภาพบุคคล" เชิงปฏิบัติ / สุรเชษฐ์ น้ำทิพย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR575 .ส74 พร้อมให้บริการ
Christopher Grey's lighting techniques for beauty and glamour photography : a guide for digital photographers. Grey, Christopher. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR590 .G749 2011 ยืมออก 31/08/2022
Pro digital portrait lighting : the definitive reference to lighting setups / Hince, Peter. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR575 .H563 2011 ยืมออก 31/08/2022
Mastering digital flash photography / George, Chris. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR267 .G467 2008 พร้อมให้บริการ
The hot shoe diaries : big light from small flashes / McNally, Joe, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR606 .M36 2009 ยืมออก 31/08/2022
The Adobe Photoshop Lightroom book : คัมภีร์ Lightroom ระดับมืออาชีพ / เคลบี, สก็อตต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR267.5.อ63 ค743 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Creative black & white : digital photography tips & techniques / Davis, Harold, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .D385 2010 พร้อมให้บริการ
Advanced imaging / Meehan, Joseph. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .M444 2011 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR642 .ศ653 2554 ล. 2 ยืมออก 21/02/2022
Composition : from snapshots to great shots / Excell, Laurie. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR179 .E94 2011 พร้อมให้บริการ
Composition ถ่ายภาพให้เฉียบสวย ด้วยองค์ประกอบศิลป์ = Composition : from snapshots to great shots / Composition : from snapshots to great shots / เอ็กเซลล์, ลอรี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR179 .อ722 2555 พร้อมให้บริการ
Perfect exposure : the professional guide to capturing perfect digital photographs / Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F74155 2009 พร้อมให้บริการ
การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ : แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์ / แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์ / กฤษณ์ ทองเลิศ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .ก45 2554 พร้อมให้บริการ
Picture editing : an introduction / Ang, Tom. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR820 .A63 พร้อมให้บริการ
Photography theory in historical perspective : case studies from contemporary art / case studies from contemporary art / Gelder, Hilde van. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR15 .G386 2011 ยืมออก 31/08/2022
Crisis of the real : writings on photography / Grundberg, Andy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR185 .G786 2010 พร้อมให้บริการ
Photography : theoretical snapshots / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR183 .P495 พร้อมให้บริการ
The Photography reader / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR146 .P46 ยืมออก 31/08/2022
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ = [Photojournalism] / [Photojournalism] / ชุลีพร เกษโกวิท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .ช74 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
The Great Life photographers / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR820 .G74 2004 พร้อมให้บริการ
Documenntary photography. Rothstein, Arthur, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6279 พร้อมให้บริการ
Decoding advertisements : ideology and meaning in advertising / Williamson, Judith, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3802 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544