หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 384

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 384
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วารี ฉัตรอุดมผล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Photography : a critical introduction / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR145 .P48 2015 พร้อมให้บริการ
Langford's advanced photography : the guide for aspiring photographers / Langford, Michael John, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR145 .L296 2011 Withdrawn
Decoding advertisements : ideology and meaning in advertising / Williamson, Judith, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3802 ยืมออก 18/05/2023
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books COMMD P 2015 656849 Withdrawn
Ways of seeing / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books N7430.5 .W39 C. 2 ยืมออก 31/08/2022
Beyond the lens / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books KD2517.P5 B496 2003 พร้อมให้บริการ
Light-science & magic : an introduction to photographic lighting / Hunter, Fil. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR590 .H84 2007 พร้อมให้บริการ
สูตรเด็ด เคล็ด(ไม่)ลับ การถ่ายภาพอาหาร / ยัง, นิโคล เอส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PHOTO TR 2013 622448 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544