หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 400

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 400
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 พร้อมให้บริการ
Communication technology update and fundamentals / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TK5101 .C648 2014 พร้อมให้บริการ
Revolutions in communication : media history from Gutenberg to the digital age / Kovarik, Bill. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .K68 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544