หนังสือสำรองของวส 407

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 407
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อริสรา กำธรเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2019
Management of electronic and digital media / Albarran, Alan B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 A4 2017 ยืมออก 31/08/2019
Human resource management / Dessler, Gary, Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2013 622519 พร้อมให้บริการ
Media programming : Eastman, Susan Tyler. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 626060 พร้อมให้บริการ
Marketing management strategies / Ferrell, O. C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .M32567 2011 ยืมออก 31/08/2019
Organizations : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM131 .G52 2012 พร้อมให้บริการ
Marketing strategy : Walker, Orville C. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .W35 2014 ยืมออก 31/08/2019
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91 .ส697 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Advertising and promotion : Belch, George E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 635326 ยืมออก 31/08/2019
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 ยืมออก 08/03/2019
หลักการตลาด / อาร์มสตรอง, แกรี่. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 620528 ยืมออก 24/02/2019
การบริหารและพฤติกรรมองค์การ = สมยศ นาวีการ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD37 .ส3724 2549 ฉ. 8 ยืมออก 06/03/2019
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / เบลช์, จอร์จ อี. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .บ842 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / เดสส์เลอร์, แกรี, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 609330 ยืมออก 31/08/2019
Fundamentals of human resource management / Dessler, Gary, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2016 651588 พร้อมให้บริการ
Organizational behavior and management / Ivancevich, John M. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2014 630221 พร้อมให้บริการ
พฤติกรรมองค์การและการจัดการ / อีเวนเซอร์วิช, จอห์น เอ็ม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58.7 .อ673 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455