หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 417

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 417
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The future of the book in the digital age / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z278 .F888 พร้อมให้บริการ
Digitize this book! : the politics of new media, or why we need open access now / Hall, Gary, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books Z286.O63 H35 พร้อมให้บริการ
100 ปี ของนิตยสารสตรีไทย (พ.ศ. 2431-2531) / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4836 .อ74 ยืมออก 31/01/2022
Magazine production / Whittaker, Jason, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z286.P4 W46 พร้อมให้บริการ
Magazine journalism / Holmes, Tim, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4832 .H65 2012 พร้อมให้บริการ
Magazine editing : in print and online / Morrish, John, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4778 .M67 2012 พร้อมให้บริการ
The modern magazine : visual journalism in the digital age / visual journalism in the digital age / Leslie, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z286.P4 L47 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544