หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 425

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 425
  3. Instructors:
    • สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91 .ส697 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารเพื่อการจัดการ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.3 .ส715 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305