หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ญี่ปุ่นร่วมสมัย

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ปก.389
  3. Instructors:
    • นิภาพร รัชตพัฒนากุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : นิภาพร รัชตพัฒนากุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KZA1146.ญ6 น64 2560 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305