หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 431

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 431
  3. Instructors:
    • ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3492.3 .พ464 2554 พร้อมให้บริการ
โลกของการกระจายเสียง : วิภา อุตมฉันท์ Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ว646 ฉ. 3 Withdraw Processing
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction HE8689.9.ท9 อ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC 2015 658394 พร้อมให้บริการ
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD P 2015 656849 พร้อมให้บริการ
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3495 .ร54 2554 พร้อมให้บริการ
กำเนิดโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2493-2500) / สินิทธ์ สิทธิรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.9 .ส64 2543 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานโทรทัศน์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 662096 ยืมออก 31/08/2019
การบริหารงานโทรทัศน์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 662106 ยืมออก 31/08/2019
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books ENGIN TK 2014 643112 ยืมออก 31/08/2019
รวมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3276.ก28 2556 ล. 1 พร้อมให้บริการ
คู่มือการกรอกแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2012 643426 พร้อมให้บริการ
รวมกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3495.ก28 2560 พร้อมให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3495.ก28 2555 พร้อมให้บริการ
รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3485.ก28 2554 ล. 7 พร้อมให้บริการ
วิทยุชุมชน : มธุรส ศิริสถิตย์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8697.95.ท9 ม745 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305