หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 431

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 431
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3492.3 .พ464 2554 พร้อมให้บริการ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction HE8689.9.ท9 อ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC 2015 658394 พร้อมให้บริการ
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .ธ74 2558 ยืมออก 25/02/2022
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : พร้อมด้วยความเป็นมาของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สรุปสาระสำคัญของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม นวัตกรรมทางกฎหมายกับกระบวนการได้มาซึ่ง กสทช. ตามกฎหมายใหม่ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3495 .ร54 2554 พร้อมให้บริการ
กำเนิดโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2493-2500) / สินิทธ์ สิทธิรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.9 .ส64 2543 ฉ. 7 Withdraw Processing
การบริหารงานโทรทัศน์ = Television management : เอกสารการสอนชุดวิชา. Television management : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-5 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 662096 ยืมออก 31/08/2022
การบริหารงานโทรทัศน์ = Television management : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 662106 ยืมออก 31/08/2022
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books ENGIN TK 2014 643112 ยืมออก 31/08/2022
รวมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3276.ก28 2556 ล. 1 พร้อมให้บริการ
คู่มือการกรอกแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HE8689.9.ท9 ค737 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3495.ก28 2555 พร้อมให้บริการ
รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3485.ก28 2554 ล. 7 พร้อมให้บริการ
วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารสาธารณะ / การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารสาธารณะ / มธุรส ศิริสถิตย์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8697.95.ท9 ม745 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544