หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 447

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 447
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Managing in the media / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.M34 M36 พร้อมให้บริการ
Documentary for the small screen / Kriwaczek, Paul. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4725 พร้อมให้บริการ
Digital television production : a handbook / a handbook / Orlebar, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .O75 พร้อมให้บริการ
Motion graphics : graphic design for broadcast and film / Curran, Steve. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.8.G7 C87 พร้อมให้บริการ
Television production handbook / Zettl, Herbert. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .Z4 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544