หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 453

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 453
  3. Instructors:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (อาจารย์)
    • พรรณวดี ประยงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Strategic public relations management : Austin, Erica Weintraub. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD59 .A975 2006 พร้อมให้บริการ
พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ = รุ่งนภา พิตรปรีชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2013 617690 ยืมออก 14/12/2018
Cases in public relations management : Swann, Patricia. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2014 648356 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305