หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส456

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 456
  3. Instructors:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ(อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
This is PR : Newsom, Doug. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .N415 2010 ยืมออก 04/03/2019
พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ = รุ่งนภา พิตรปรีชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2013 617690 ยืมออก 22/02/2019
นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .ว64 ฉ. 8 Withdraw Processing
การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ = วิมลพรรณ อาภาเวท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .ว634 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
Ethics in public relations : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .E84 C. 3 พร้อมให้บริการ
Rethinking public relations : Moloney, Kevin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59 .M65 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305