หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 457

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 457
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Ethical issues in communication professions : new agendas in communication / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94 .E822 2014 พร้อมให้บริการ
Media ethics at work : true stories from young professionals / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4756 .M355 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544