หนังสือสำรองของวส 457

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 457
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ(อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Ethical issues in communication professions : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LANG&LIT P 2014 620897 พร้อมให้บริการ
Media ethics at work : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4756 .M355 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455