หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 460

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 460
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Event marketing / เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .ก74 2555 พร้อมให้บริการ
Events management / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books GT3406.G7 E94 2011 พร้อมให้บริการ
Corporate event project management / O'Toole, William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT3405 .O86 พร้อมให้บริการ
Management of event operations / Tum, Julia. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT3405 .T86 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544