หนังสือสำรองของวส 460

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 460
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Event marketing / เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .ก74 2555 พร้อมให้บริการ
Events management / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books GT3406.G7 E94 2011 ยืมออก 16/06/2018
Corporate event project management / O'Toole, William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT3405 .O86 พร้อมให้บริการ
Management of event operations / Tum, Julia. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT3405 .T86 C. 2 ยืมออก 27/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455