หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 461

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 461
  3. Instructors:
    • แอนนา จุมพลเสถียร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Mass media research : Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
The observational research handbook : Abrams, Bill. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.33.U5 A27 พร้อมให้บริการ
Successful advertising research methods / Haskins, Jack B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5814 .H38 C. 1 พร้อมให้บริการ
รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่อง focus groups เทคนิคการวิจัยในงานโฆษณา / แอนนา จุมพลเสถียร. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC .อ852ร64 ฉ. 2 Damaged
เข้าถึงใจผู้บริโภคด้วย focus groups / แอนนา จุมพลเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.32 .อ83 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 ก645 2553ก ล. 3 พร้อมให้บริการ
Advertising research : Davis, Joel J., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5814 .D385 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305