หนังสือสำรองของวส 462

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 462
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
Advertising and integrated brand promotion / O'Guinn, Thomas C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 658417 พร้อมให้บริการ
Advertising & IMC : Moriarty, Sandra E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 665056 ยืมออก 25/02/2019
Advertising and promotion : Belch, George E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 635326 ยืมออก 31/08/2019
การบริหารตราสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ brand portfolio = วงหทัย ตันชีวะวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ว253 ฉ. 5 Withdraw Processing
การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม / วงหทัย ตันชีวะวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5821 .ว25 2554 พร้อมให้บริการ
Advertising communications & promotion management / Rossiter, John R. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3795 1997 Withdrawn
Advertising account planning : Kelley, Larry D., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2015 664208 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455