หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส463

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 463
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Integrated marketing communication : creative strategy from idea to implementation / Blakeman, Robyn, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B553 2015 พร้อมให้บริการ
Effective advertising : understanding when, how, and why advertising works / understanding when, how, and why advertising works / Tellis, Gerard J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .T44 C. 2 ยืมออก 31/08/2022
The ultimate secrets of advertising / Jones, John Philip, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .J5955 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544