หนังสือสำรองของวส 466

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 466
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน / อานนท์ ลีลาประเสริฐ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4209.อ554 ผ44 2556 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455