หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 465

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 465
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Be graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC1001 .ส94 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การใช้โปรแกรมกราฟิก Abobe [ที่ถูกคือ Adobe] Illustrator CS6 / ณัฐพัชร์ หลวงพล. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books TECH T 2013 650021 พร้อมให้บริการ
Adobe Illustrator CC / Smith, Jennifer Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Fiction Stacks
General Books T385 .S623 2013 พร้อมให้บริการ
มือใหม่หัดวาดภาพด้วย Illustrator CS / มานิตย์ กริ่งรัมย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .ม6262 ฉ. 4 Withdraw Processing
Adobe Photoshop CS3 : classroom in a book / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .อ567 ฉ. 3 Withdraw Processing
คัมภีร์ Photoshop CS3 / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .ว252 ฉ. 3 Withdraw Processing
The Adobe Photoshop CS3 book : คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตอลระดับมืออาชีพ / เคลบี, สก็อตต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .ค767 ฉ. 3 Withdraw Processing
Flash journalism : how to create multimedia news packages / McAdams, Melinda J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.O62 M36 C. 2 ยืมออก 31/01/2022
สร้างงานแอนิเมชันให้มีชีวิตด้วย Flash Basic / อัศวิน โอกาด้า. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR897.7 .อ635 2551 ฉ. 4 Withdraw Processing
Basic of Flash ActionScript / อนรรฆนงค์ คุณมณี. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Fiction Stacks
Fiction TR897.7 .อ343 ฉ. 3 Withdraw Processing
Adobe Flash CS3 Professional : classroom in a book : คู่มือการใช้งานเชิงปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR897.7 .อ633 ฉ. 3 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544