หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 478

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 478
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จักรวาล นิลธำรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย : ว่าด้วยการขึ้นมาเป็นศิลปะของภาพยนตร์ในสังคมบริโภค / ว่าด้วยการขึ้นมาเป็นศิลปะของภาพยนตร์ในสังคมบริโภค / ธเนศ วงศ์ยานนาวา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ธ36 ฉ. 4 ยืมออก 30/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544