หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 478

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 478
  3. Instructors:
    • จักรวาล นิลธำรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย : ธเนศ วงศ์ยานนาวา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ธ36 ฉ. 4 ยืมออก 17/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305