หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 241

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PO 241
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สร้อยตระกูล อรรถมานะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล อรรถมานะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books JF1358 .ส485 2543 ฉ. 4 ยืมออก 24/02/2022
สาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล อรรถมานะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books JF1358 .ส485 2540 ฉ. 13 ยืมออก 12/02/2022
สาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล อรรถมานะ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF1358 .ส485 2540 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544