หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The all new print production handbook / Bann, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z118.5 .B36 พร้อมให้บริการ
การบรรณาธิกรณ์: หนังสือพิมพ์และนิตยสาร. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร. ชวรัตน์ เชิดชัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4778 .ช5 ฉ.25 พร้อมให้บริการ
Creative editing / Bowles, Dorothy A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction PN4788 .B75 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ
The art of editing : in the age of convergence / Brooks, Brian S. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4778 .B3 2005 พร้อมให้บริการ
Online journalism : reporting, writing and editing for new media / Craig, Richard. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.O62 C735 ยืมออก 31/08/2022
Digital sub-editing and design / Quinn, Stephen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.E5 Q566 C. 1 พร้อมให้บริการ
Editing for print. Rogers, Geoffrey. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN162 .R64 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544