หนังสือสำรองของวส 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The all new print production handbook / Bann, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z118.5 .B36 พร้อมให้บริการ
การบรรณาธิกรณ์: ชวรัตน์ เชิดชัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4778 .ช5 ฉ.25 พร้อมให้บริการ
Creative editing / Bowles, Dorothy A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Fiction PN4788 .B75 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ
The art of editing : Brooks, Brian S. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4778 .B3 2005 พร้อมให้บริการ
Online journalism : Craig, Richard. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.O62 C735 ยืมออก 31/08/2019
Digital sub-editing and design / Quinn, Stephen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.E5 Q566 C. 1 ยืมออก 31/08/2019
Editing for print. Rogers, Geoffrey. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN162 .R64 ยืมออก 31/08/2019
Strategic copy editing / Russial, John. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.C75 R87 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455