หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 340

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: PI 340
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ทวิดา กมลเวชช
    • สุนิดา อรุณพิพัฒน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Public policy primer : managing the policy process / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H97 .P83435 2010 ยืมออก 17/02/2022
Routledge handbook of public policy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .R68 2013 พร้อมให้บริการ
International organizations : the politics and processes of global governance / the politics and processes of global governance / Karns, Margaret P. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ4850 .K37 2015 พร้อมให้บริการ
Understanding public policy : theories and issues / theories and issues / Cairney, Paul, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.P6 C35 2012 พร้อมให้บริการ
Handbook on multi-level governance / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JS113 .H363 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544