หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 340

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: PI 340
  4. Instructors:
    • ทวิดา กมลเวชช
    • สุนิดา อรุณพิพัฒน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The Public policy primer : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H97 .P83435 2010 พร้อมให้บริการ
Routledge handbook of public policy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .R68 2013 ยืมออก 26/02/2019
International organizations : Karns, Margaret P. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ4850 .K37 2015 พร้อมให้บริการ
Understanding public policy : Cairney, Paul, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.P6 C35 2012 ยืมออก 01/03/2019
Handbook on multi-level governance / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JS113 .H363 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305