หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 374

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 374
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
China's struggle for status : the realignment of international relations / the realignment of international relations / Deng, Yong, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS779.27 .D464 พร้อมให้บริการ
China's foreign policy / Harris, Stuart, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS779.47 .H37 2014 พร้อมให้บริการ
Charm offensive : how China's soft power is transforming the world / Kurlantzick, Joshua, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS779.47 .K87 ยืมออก 31/01/2022
The Making of Chinese foreign and security policy in the era of reform, 1978-2000 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS779.27 .M35 พร้อมให้บริการ
Power shift : China and Asia's new dynamics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS33.4.C6 C66 พร้อมให้บริการ
China goes global : the partial power / Shambaugh, David L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1604 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
Foreign relations of the PRC : the legacies and constraints of China's international politics since 1949 / the legacies and constraints of China's international politics since 1949 / Sutter, Robert G., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS777.8 .S88 2013 พร้อมให้บริการ
China and the new international order / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1734 .C45 พร้อมให้บริการ
China's foreign political and economic relations : an unconventional global power / an unconventional global power / Heilmann, Sebastian. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ1730 .H455 2014 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544