หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 200

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: PI 200
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Geopolitics reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC319 .G466 2006 พร้อมให้บริการ
The logics of biopower and the War on Terror : living, dying, surviving / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HV6432 .I535 2007 พร้อมให้บริการ
Writing security : United States foreign policy and the politics of identity / Campbell, David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books E840 .C28 1998 ยืมออก 20/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544