หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 200

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: PI 200
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The Geopolitics reader / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC319 .G466 2006 พร้อมให้บริการ
The logics of biopower and the War on Terror : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HV6432 .I535 2007 พร้อมให้บริการ
Writing security : Campbell, David, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books E840 .C28 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305