หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 370

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 370
  4. Instructors:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Siam and colonialism (1855-1909) : Likhit Dhiravegin, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS575.5.G7 L5 พร้อมให้บริการ
Southeast Asia in the new international era / Dayley, Robert. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2013 628984 พร้อมให้บริการ
Thailand's foreign relations, 1964-80 / Corrine Phuangkasem. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575 .C612 C.2 ยืมออก 31/08/2019
Thailand and the struggle for Southeast Asia. Nuechterlein, Donald E. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS578 .N8 C. 6 พร้อมให้บริการ
U.S.-Thailand relations in a new international era / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E183.8.T5 U8 พร้อมให้บริการ
Thailand and the United States : Muscat, Robert J. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .M83 ยืมออก 31/08/2019
Thai-U.S. relations : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS575.5.U5 C66 พร้อมให้บริการ
Thai-Japanese relations in historical perspective / Chaiwat Khamchoo. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575.5.J3 C48 C. 3 พร้อมให้บริการ
From enmity to alignment ; Sukhumbhand Paribatre, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575.5.C6 S9 C. 3 ยืมออก 31/08/2019
Thailand and India relations : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575.5.I4 C66 พร้อมให้บริการ
Bilateralism, multilateralism and Asia-Pacific security : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ6009.A8 B553 2013 ยืมออก 25/02/2019
Reinventing Thailand : Pavin Chachavalpongpun, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS578.32.T43 P38 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305