หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 370

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 370
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Siam and colonialism (1855-1909) : an analysis of diplomatic relations. Likhit Dhiravegin, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS575.5.G7 L5 พร้อมให้บริการ
Southeast Asia in the new international era / Dayley, Robert. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS526.7 .N415 2013 พร้อมให้บริการ
Thailand's foreign relations, 1964-80 / Corrine Phuangkasem. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575 .C612 C.2 ยืมออก 31/08/2022
Thailand and the struggle for Southeast Asia. Nuechterlein, Donald E. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS578 .N8 C. 6 พร้อมให้บริการ
U.S.-Thailand relations in a new international era / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E183.8.T5 U8 พร้อมให้บริการ
Thailand and the United States : development, security, and foreign aid / development, security, and foreign aid / Muscat, Robert J. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .M83 พร้อมให้บริการ
Thai-Japanese relations in historical perspective / Chaiwat Khamchoo. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575.5.J3 C48 C. 3 พร้อมให้บริการ
From enmity to alignment ; Thailand's evolving relations with China. Sukhumbhand Paribatre, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575.5.C6 S9 C. 3 ยืมออก 31/08/2022
Thailand and India relations : partnership for peace and prosperity = [ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดีย : หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง] / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS575.5.I4 C66 พร้อมให้บริการ
Bilateralism, multilateralism and Asia-Pacific security : contending cooperation / contending cooperation / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JZ6009.A8 B553 2013 พร้อมให้บริการ
Reinventing Thailand : Thaksin and his foreign policy / Thaksin and his foreign policy / Pavin Chachavalpongpun, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS578.32.T43 P38 ยืมออก 16/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544