หนังสือสำรองของPO. 271

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO. 271
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Global politics / Heywood, Andrew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2014 633254 ยืมออก 28/02/2019
Global politics / Kaarbo, Juliet. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D443 .R3 2011 พร้อมให้บริการ
World politics : Kinsella, David Todd. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .R8415 2013 พร้อมให้บริการ
The Globalization of world politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .G52 2011 พร้อมให้บริการ
Introduction to international relations : Jackson, Robert H. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1395 .J33 2010 ยืมออก 28/02/2019
World politics : Kegley, Charles W. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books D843 .K397 2013 ยืมออก 31/08/2019
Introduction to international relations : Grieco, Joseph M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2015 644750 ยืมออก 28/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455