หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 379

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: PI 379
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Global Islamic politics / Husain, Mir Zohair. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BP60 .H87 2003 พร้อมให้บริการ
The reconstruction of religious thought in Islam / Iqbal, Muhammad, Book Pridi Banomyong Library
Pakistan Corner
Pakistan Collection BP161 .I63 2016 พร้อมให้บริการ
Islam in world politics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BP173.5 .I83 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544