หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 120

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 120
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
International relations in Southeast Asia : Weatherbee, Donald E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 2010 ยืมออก 27/12/2018
Southeast Asia in world history / Lockard, Craig A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS525 .L634 พร้อมให้บริการ
The ASEAN reader. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS520.9 .A84 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305