หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 120

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 120
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy / Weatherbee, Donald E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 2010 พร้อมให้บริการ
Southeast Asia in world history / Lockard, Craig A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS525 .L634 พร้อมให้บริการ
The ASEAN reader. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS520.9 .A84 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544