หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 373

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 373
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Sueo Sudo
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy / the struggle for autonomy / Weatherbee, Donald E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 2015 พร้อมให้บริการ
ASEAN and the institutionalization of East Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6009.E18 A84 2012 ยืมออก 31/01/2022
Southeast Asia and the great powers / Tarling, Nicholas. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .T374 ยืมออก 16/02/2022
Contemporary Southeast Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .C66 2009 พร้อมให้บริการ
ASEAN regionalism : cooperation, values and institutionalization / cooperation, values and institutionalization / Roberts, Christopher B. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS521 .R63 2012 พร้อมให้บริการ
Contemporary Southeast Asia : the politics of change, contestation, and adaptation / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
DS526.7 .C66 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544