หนังสือสำรองของPI 373

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 373
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Sueo Sudo
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International relations in Southeast Asia : Weatherbee, Donald E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2015 643108 พร้อมให้บริการ
ASEAN and the institutionalization of East Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6009.E18 A84 2012 พร้อมให้บริการ
Southeast Asia and the great powers / Tarling, Nicholas. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .T374 พร้อมให้บริการ
Contemporary Southeast Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .C66 2009 พร้อมให้บริการ
ASEAN regionalism : Roberts, Christopher B. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS521 .R63 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455