หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI 395

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 395
  4. Instructors:
    • Takashi Tsukamoto,Dr.
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Institutions, institutional change, and economic performance / North, Douglass Cecil. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB99.5 .N66 พร้อมให้บริการ
An introduction to development economics / Elkan, Walter. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD82 .E38 1995 พร้อมให้บริการ
Economic development / Todaro, Michael P., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD82 .T598 2009 ยืมออก 31/08/2019
Dilemmas of development : Toye, John F. J., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD82 .T68 พร้อมให้บริการ
Bringing the state back in / Evans, Peter B., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H97 .E87 C. 2 พร้อมให้บริการ
What is political economy? : Staniland, Martin. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB73 .S72 พร้อมให้บริการ
Understanding political development, Weiner, Myron. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF60 .W424 พร้อมให้บริการ
Strong societies and weak states : Migdal, Joel S. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF60 .M523 พร้อมให้บริการ
Perspectives on positive political economy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HB99.5 .P47 พร้อมให้บริการ
Public choices and policy change : Grindle, Merilee S. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HC59.7 .G754 C. 2 พร้อมให้บริการ
Embedded autonomy : Evans, Peter B., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9696.2.B72 E93 1995 พร้อมให้บริการ
The Political economy of democratic transitions / Haggard, Stephan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC423 .H287 1995 ยืมออก 31/08/2019
Imperialism, pioneer of capitalism / Warren, Bill. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/143459 ยืมออก 18/05/2023
The new institutional economics and Third World development / Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB99.5 .N493 พร้อมให้บริการ
Dissent on development ; Bauer, Peter Tamas, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD82 .B328 C. 2 พร้อมให้บริการ
States or markets? : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD73 .S73 พร้อมให้บริการ
Capitalism and underdevelopment in Latin America: historical studies of Chile and Brazil. Frank, Andre Gunder, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/37669 ยืมออก 18/05/2023
The end of the Third World : Harris, Nigel, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD82 .H2837 พร้อมให้บริการ
Globalization and the postcolonial world : Hoogvelt, Ankie M. M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1413 .H66 2001 พร้อมให้บริการ
A reaction too far; Killick, Anthony John, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HC59.7 .K497 พร้อมให้บริการ
Political change and underdevelopment : Randall, Vicky, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF60 .R35 1998 พร้อมให้บริการ
Dependency theory : Seers, Dudley. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV51 .S4 C. 1 พร้อมให้บริการ
Markets and states in tropical Africa : Bates, Robert H. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD2118 .B37 พร้อมให้บริการ
Beyond ujamaa in Tanzania : Hyden, Goran, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HC557.T3 H9 พร้อมให้บริการ
Development and underdevelopment in historical perspective : Kitching, Gavin N. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/58793 ยืมออก 18/05/2023
Why poor people stay poor : Lipton, Michael, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HC59.7 .L49 C. 2 พร้อมให้บริการ
Ghana and the Ivory coast ; Foster, Philip. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/55338 Withdrawn
Third World politics : Clapham, Christopher S., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/133570 พร้อมให้บริการ
No shortcuts to progress; Hyden, Goran, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1875 .H9 พร้อมให้บริการ
Quasi-states : Jackson, Robert Harry, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX4041 .J3 พร้อมให้บริการ
Asian economic development--present and future / Scalapino, Robert A. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/87475 Withdrawn

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305