หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI 395

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PI 395
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Takashi Tsukamoto
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Institutions, institutional change, and economic performance / North, Douglass Cecil. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB99.5 .N66 พร้อมให้บริการ
An introduction to development economics / Elkan, Walter. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD82 .E38 1995 พร้อมให้บริการ
Economic development / Todaro, Michael P. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD82 .T598 2009 ยืมออก 31/08/2022
Dilemmas of development : reflections on the counter-revolution in development economics / reflections on the counter-revolution in development economics / Toye, John F. J., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD82 .T68 พร้อมให้บริการ
Bringing the state back in / Evans, Peter B., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H97 .E87 C. 2 ยืมออก 31/01/2022
What is political economy? : a study of social theory and underdevelopment / Staniland, Martin. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB73 .S72 พร้อมให้บริการ
Understanding political development, Weiner, Myron. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF60 .W424 พร้อมให้บริการ มีคราบน้ำ (รอยเก่า)
Strong societies and weak states : state-society relations and state capabilities in the Third World / Migdal, Joel S. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF60 .M523 พร้อมให้บริการ
Perspectives on positive political economy / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HB99.5 .P47 พร้อมให้บริการ
Public choices and policy change : the political economy of reform in developing countries / Grindle, Merilee S. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC59.7 .G754 C. 2 พร้อมให้บริการ
Embedded autonomy : states and industrial transformation / states and industrial transformation / Evans, Peter B., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9696.2.B72 E93 1995 ยืมออก 31/08/2022
The Political economy of democratic transitions / Haggard, Stephan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC423 .H287 1995 พร้อมให้บริการ
Imperialism, pioneer of capitalism / Warren, Bill. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/143459 พร้อมให้บริการ
The new institutional economics and Third World development / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB99.5 .N493 พร้อมให้บริการ
Dissent on development ; studies and debates in development economics studies and debates in development economics Bauer, P. T. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD82 .B328 C. 2 พร้อมให้บริการ
States or markets? : neo-liberalism and the development policy debate / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD73 .S73 พร้อมให้บริการ
Capitalism and underdevelopment in Latin America: historical studies of Chile and Brazil. Frank, Andre Gunder, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/37669 ยืมออก 18/05/2023
The end of the Third World : newly industrializing countries and the decline of an ideology / newly industrializing countries and the decline of an ideology / Harris, Nigel, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD82 .H2837 พร้อมให้บริการ
Globalization and the postcolonial world : the new political economy of development / Hoogvelt, Ankie M. M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1413 .H66 2001 พร้อมให้บริการ
A reaction too far; economic theory and the role of the state in developing countries. economic theory and the role of the state in developing countries. Killick, Anthony John, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC59.7 .K497 พร้อมให้บริการ
Political change and underdevelopment : a critical introduction to Third World politics / Randall, Vicky, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF60 .R35 1998 พร้อมให้บริการ
Dependency theory : a critical reassessment / Seers, Dudley. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JV51 .S4 C. 1 พร้อมให้บริการ
Markets and states in tropical Africa : the political basis of agricultural policies / Bates, Robert H. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD2118 .B37 พร้อมให้บริการ
Beyond ujamaa in Tanzania : underdevelopment and an uncaptured peasantry / Hyden, Goran, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC557.T3 H9 พร้อมให้บริการ
Development and underdevelopment in historical perspective : populism, nationalism, and industrialization / Kitching, Gavin N. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/58793 ยืมออก 18/05/2023
Why poor people stay poor : a study of urban bias in world development / Lipton, Michael, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC59.7 .L49 C. 2 พร้อมให้บริการ
Third World politics : an introduction / Clapham, Christopher S., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/133570 พร้อมให้บริการ
No shortcuts to progress; African development management in perspective. Hyden, Goran, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1875 .H9 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544