หนังสือสำรองของมธ 101

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 101
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิศร หมวกพิมาย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อาเซียนร่วมสมัย : ยุกติ มุกดาวิจิตร. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents DOC 2013 620559 พร้อมให้บริการ
2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ = ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HIST DS 2000 658436 ยืมออก 09/03/2019
วาทกรรมเสียดินแดน = ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS582.4 .ธ64 2558 พร้อมให้บริการ
การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง (หลัง) ทักษิณ : Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PLSC JQ 2012 617042 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PLSC JA 2007 507146 V. 2 พร้อมให้บริการ
ชุมชนจินตกรรม : แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC311 .อ83 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ทุนนิยมที่มีหัวใจ : สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .ส4364 พร้อมให้บริการ
ตกน้ำไม่ไหล / สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .ส436 2550 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484 / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC497.ท9 ฉ55 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
ลูกจีนรักชาติ / เชาวน์ พงษ์พิชิต. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.จ6 ช775 2553 พร้อมให้บริการ
ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ = ธงชัย วินิจจะกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS563.7 .ธ226 2554 พร้อมให้บริการ
ข้อพิพาทพรมแดนกัมพูชา-ไทย ปัญหาชาตินิยมและอำนาจ : เปรม จาบ. Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Documents 257/2556 พร้อมให้บริการ
สู่สังคมไทยเสมอหน้า / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2014 650873 ยืมออก 31/08/2019
ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2014 650866 พร้อมให้บริการ
สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน / ศักซาร์, มาร์ค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2014 644422 พร้อมให้บริการ
Macrotrends : สฤณี อาชวานันทกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1359 .ส43 พร้อมให้บริการ
ถังความคิด : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2010 560689 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455