หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ TU102

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU102
  4. Instructors:
    • อดิศร หมวกพิมาย
  5. หมายเหตุ: ทักษะชีวิตทางสังคม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ศิลปะสมัยใหม่ : คอตติงตัน, เดวิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N6490 .ค533 2554 พร้อมให้บริการ
คนกับหนังสือ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN466 .ช75 ฉ. 8 ยืมออก 31/08/2019
เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4209.ช75 ก14 2539 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
แล่เนื้อ เถือหนัง : ประชา สุวีรานนท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ป46 ล. 1 ฉ. 8 Withdraw Processing
มายาคติ / บาร์ตส์, โรล็องด์. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/13845 ยืมออก 18/05/2023
มายาคติ / บาร์ตส์, โรล็องด์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P85.บ64ก25 2544 ฉ. 7 Withdraw Processing
A world history of art / Honour, Hugh, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N5300 .H66 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305