หนังสือสำรองของTU110

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU110
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิศร หมวกพิมาย
  5. หมายเหตุ: สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ศิลปะสมัยใหม่ : คอตติงตัน, เดวิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N6490 .ค533 2554 พร้อมให้บริการ
คนกับหนังสือ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN466 .ช75 ฉ. 8 ยืมออก 31/08/2019
เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4209.ช75 ก14 2539 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
จริยศาสตร์ตะวันตก : เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1185.ท9 น85 ฉ. 8 ยืมออก 04/03/2019
จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน. เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1588 .น8 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ / อาร์โนลด์, จอห์น เอช., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D16.8 .อ64 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ANTH GN 2013 620739 พร้อมให้บริการ
ตะวันตกวิกฤตคริสต์ศาสนา / ไรท์, ไมเคิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BR145.2 .ร93 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .น636 ฉ. 1 Withdraw Processing
ไมเคิล ไรท มองโลก. ไรท์, ไมเคิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D31 .ร93 ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ไมเคิล ไรท มองโลก. ไรท์, ไมเคิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HIST DS 2007 650956 พร้อมให้บริการ
แล่เนื้อ เถือหนัง : ประชา สุวีรานนท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ป46 ล. 2 ฉ. 1 Withdraw Processing
ยอกอักษร ย้อนความคิด / นพพร ประชากุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4200.5 .น334 ล. 2 ฉ. 7 Withdraw Processing
วิจักษ์วิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส = นพพร ประชากุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PQ71 .น33 ฉ. 5 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455