หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTU110

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU110
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิศร หมวกพิมาย
  5. หมายเหตุ: สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / คอตติงตัน, เดวิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N6490 .ค533 2554 พร้อมให้บริการ
คนกับหนังสือ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN466 .ช75 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เชิงอรรถวัฒนธรรม / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4209.ช75 ก14 2539 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book
BJ1185.ท9 น85 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน. เนื่องน้อย บุณยเนตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1588 .น8 ฉ. 1 ยืมออก 16/02/2022
ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ / อาร์โนลด์, จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D16.8 .อ64 ฉ. 2 ยืมออก 03/02/2022
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN316 .ย54 2556 พร้อมให้บริการ
ตะวันตกวิกฤตคริสต์ศาสนา / ไรท์, ไมเคิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BR145.2 .ร93 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .น636 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ไมเคิล ไรท มองโลก. [เล่ม] 2, โลกนี้มีอนาคตหรือ? / ไรท์, ไมเคิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D31 .ร93 2550 ล. 2 พร้อมให้บริการ
แล่เนื้อ เถือหนัง : รวมบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร "สารคดี" / รวมบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร "สารคดี" / ประชา สุวีรานนท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995 .ป46 ล. 2 ฉ. 1 Withdrawn
ยอกอักษร ย้อนความคิด / นพพร ประชากุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4200.5 .น334 ล. 2 ฉ. 7 Withdrawn
วิจักษ์วิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส = [A critical insight into French literature] / [A critical insight into French literature] / นพพร ประชากุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PQ71 .น33 ฉ. 5 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544