หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ TU120

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU120
  4. Instructors:
    • อดิศร หมวกพิมาย
  5. หมายเหตุ: สหวิทยาการสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS575.5. อ73 ส73 ยืมออก 31/08/2019
วิวัฒนาการแห่งความคิด : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B51.8 .ว65 2552 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการแห่งความคิด : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B51.8 .ว65 2551 Withdraw Processing
วิวัฒนาการแห่งความคิด : Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PHIL B 1999 617825 พร้อมให้บริการ
ในกระจก : Book Pridi Banomyong Library
Fiction FIC 2010 552504 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305