หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTU120

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU120
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อดิศร หมวกพิมาย
  5. หมายเหตุ: สหวิทยาการสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS575.5. อ73 ส73 ยืมออก 31/01/2022
วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และมนุษยชาติ / ภาคมนุษย์และมนุษยชาติ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B51.8 .ว65 2552 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และโลก / ภาคมนุษย์และโลก / Book
B72 .ฮ6 2542 พร้อมให้บริการ
ในกระจก : วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน = [In the mirror : literature and politics in Siam in the American era] / วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน = [In the mirror : literature and politics in Siam in the American era] / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
Fiction รส .น95 พร้อมให้บริการ เช็ค tag ด้วยคะ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544