หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร.300

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร.300
  3. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JA69 .ช94 2551 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำหน้าต้นๆ 20/02/2017 -วันเพ็ญ
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JA69 .ช94 2551 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Accompanying Material (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JA69 .ช94 2551 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Accompanying Material (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JA69 .ช94 2551 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305