หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 353

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 353
  4. Instructors:
    • นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Principles and practice of urban planning, Goodman, William I. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/61557 Withdrawn
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 พร้อมให้บริการ
การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 631240 พร้อมให้บริการ
A practical approach to planning law / Moore, Victor. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KD1125 .M66 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305