หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 414

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 414
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิจิตรบุษบา มารมย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคำตอบในรอบ 40 ปี / การติดตามหาคำตอบในรอบ 40 ปี / กำธร กุลชล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9050 .ก63 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Public places-urban spaces : the dimensions of urban design / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .P835 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544