หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 210

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 210
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Basic writings / Chuang-tzu, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BL1900.C5 E5 1996 พร้อมให้บริการ
Sophie's world : a novel about the history of philosophy / Gaarder, Jostein Book Professor Direk Jayanama Library
Fiction Stacks
Fiction Fic .G1194S64M65 พร้อมให้บริการ
Republic / Plato. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC71 .P3127 2004 ยืมออก 22/10/2021
The path : what Chinese philosophers can teach us about the good life / what Chinese philosophers can teach us about the good life / Puett, Michael J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B126 .P84 2016 ยืมออก 31/01/2022
Confucian role ethics : a vocabulary / Ames, Roger T., Reserve Book (1 Day) Pridi Banomyong Library
Reserve Book Room
Reserve Books ETHI BJ 2012 660792 พร้อมให้บริการ อ.เดชา ตั้งสีฟ้า สั่งทำสำรอง เมื่อ วันที่ 15/08/2017 (สำรวย)
An introduction to Daoist philosophies / Coutinho, Steve, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B162.7 .C68 2014 พร้อมให้บริการ
A reader's companion to the Confucian Analects / Rosemont, Henry, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B127.C65 R67 2012 พร้อมให้บริการ
The portable Enlightenment reader / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B802 .P578 1995 พร้อมให้บริการ
The social contract / Rousseau, Jean-Jacques, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC179 .R8613 1968 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544