หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 210

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: PO 210
  4. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Basic writings / Chuang-tzu, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books REL BL 1996 660945 พร้อมให้บริการ
Sophie's world : Gaarder, Jostein Book Professor Direk Jayanama Library
Fiction Stacks
Fiction Fic .G1194S64M65 พร้อมให้บริการ
Republic / Plato. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC71 .P3127 2004 พร้อมให้บริการ
The path : Puett, Michael J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PHIL B 2016 665608 ยืมออก 31/08/2019
Confucian role ethics : Ames, Roger T., Reserve Book (1 Day) Pridi Banomyong Library
Reserve Book Room
Reserve Books ETHI BJ 2012 660792 พร้อมให้บริการ อ.เดชา ตั้งสีฟ้า สั่งทำสำรอง เมื่อ วันที่ 15/08/2017 (สำรวย)
An introduction to Daoist philosophies / Coutinho, Steve, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B162.7 .C68 2014 พร้อมให้บริการ
A reader's companion to the Confucian Analects / Rosemont, Henry, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B127.C65 R67 2012 พร้อมให้บริการ
The portable Enlightenment reader / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B802 .P578 1995 พร้อมให้บริการ
The social contract / Rousseau, Jean-Jacques, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC179 .R8613 1968 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305