หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 300

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 300
  4. Instructors:
    • จันจิรา สมบัติพูนศิริ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Research design : Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2014 646223 ยืมออก 31/01/2019
Security as practice : Hansen, Lene. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1253.5 .H35 พร้อมให้บริการ
The essentials of political analysis / Pollock, Philip H. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .P65 2012 ยืมออก 31/01/2019
Writing the winning thesis or dissertation : Glatthorn, Allan A., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB2369 .G53 2005 ยืมออก 31/01/2019
Doing and writing qualitative research / Holliday, Adrian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .H586 ยืมออก 26/12/2018
Theory and methods in political science / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .T497 2010 ยืมออก 31/01/2019
Popular culture and world politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2015 651394 ยืมออก 17/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305