หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 300

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 300
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จันจิรา สมบัติพูนศิริ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .C74 2014a ยืมออก 19/02/2022
Security as practice : discourse analysis and the Bosnian war / Hansen, Lene. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1253.5 .H35 พร้อมให้บริการ
The essentials of political analysis / Pollock, Philip H. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .P65 2012 ยืมออก 31/08/2022
Writing the winning thesis or dissertation : a step-by-step guide / a step-by-step guide / Glatthorn, Allan A., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB2369 .G53 2005 พร้อมให้บริการ
Doing and writing qualitative research / Holliday, Adrian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .H586 พร้อมให้บริการ
Theory and methods in political science / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .T497 2010 ยืมออก 31/08/2022
Popular culture and world politics : theories, methods, pedagogies / theories, methods, pedagogies / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1251 .P66 2015 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544