หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 371

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 371
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Institutionalizing East Asia : mapping and reconfiguring regional cooperation / mapping and reconfiguring regional cooperation / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
JQ750.A38 R43I57 2016 พร้อมให้บริการ
International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy / Weatherbee, Donald E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 2010 พร้อมให้บริการ
Regional security in Southeast Asia : beyond the ASEAN way / beyond the ASEAN way / Anthony, Mely Caballero. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .A545 พร้อมให้บริการ
Cooperative security and the balance of power in ASEAN and the ARF / Emmers, Ralf, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS520 .E46 พร้อมให้บริการ หนังสือขึ้นราก่อนให้ยืม 16/08/62 ปาณิสรา ทำการเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วคะ 23092562-วนิดา
Currency crises : a perspective on recent theoretical developments / Jeanne, Olivier. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HG3881 .J43 C. 1 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / ASEAN and the problem of regional order / Acharya, Amitav. Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books DS526.7 .A24 2009 พร้อมให้บริการ
Political change in Southeast Asia / Bertrand, Jacques, Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books JQ750.A58 B47 2013 พร้อมให้บริการ
Politics in Southeast Asia : democracy or less / democracy or less / Case, William. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ750.A58 C37 C. 2 พร้อมให้บริการ
A history of South-East Asia. Hall, D. G. E., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS511 .H3 1981 พร้อมให้บริการ
Obstacles to democratization in Southeast Asia : a study of the nation state, regional and global order / Paul, E. C. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ750.A91 P38 2010 พร้อมให้บริการ
Regional outlook, Southeast Asia. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS520 .R44 2009-10 C. 2 พร้อมให้บริการ
Routledge handbook of Southeast Asian politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .R688 2012 พร้อมให้บริการ
Political authority in Burma's ethnic minority states : devolution, occupation, and coexistence / Callahan, Mary P. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS530.65 .C35 พร้อมให้บริการ
Living silence in Burma : surviving under military rule / surviving under military rule / Fink, Christina. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS530.6 .F56 2009 ยืมออก 08/02/2022
State of strife : the dynamics of ethnic conflict in Burma / Smith, Martin. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS528 .S64 ยืมออก 08/02/2022
Myanmar : state, society and ethnicity / state, society and ethnicity / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS527.4 .M94 C. 1 พร้อมให้บริการ
Assessing Burma's ceasefire accords / Zaw Oo. Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection DS528 .Z39 C. 2 พร้อมให้บริการ
Emerging democracy in Indonesia / Ananta, Aris, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ776 .A485 ยืมออก 31/01/2022
Political reform in Indonesia after Soeharto / Crouch, Harold A., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ770 .C76 2010 ยืมออก 31/01/2022
A history of modern Indonesia since c. 1200 / Ricklefs, M. C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS634 .R5 2001 พร้อมให้บริการ
Indonesia rising : the repositioning of Asia's third giant / the repositioning of Asia's third giant / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC446 .I536 2012 พร้อมให้บริการ
You, the people : the United Nations, transitional administration, and state-building / Chesterman, Simon. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6374 .C44 พร้อมให้บริการ
Self-determination in East Timor : the United Nations, the ballot, and international intervention / Martin, Ian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KZ4390 .M37 พร้อมให้บริการ
Politics in Malaysia : the Malay dimension/ the Malay dimension/ Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1062.A58 P65 C. 2 ยืมออก 03/02/2022
The Malaysia-Indonesia remittance corridor : making formal transfers the best option for women and undocumented migrants / making formal transfers the best option for women and undocumented migrants / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445.5.Z9F55 M25 2008 พร้อมให้บริการ
Malaysia : Islam, society and politics / Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection BP63.M3 M35 พร้อมให้บริการ
The new economic policy and interethnic relations in Malaysia / Jomo K. S. Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Documents DOC .J6594N49 พร้อมให้บริการ
Malaysia in transition : politics and society / Abdul Razak Abdullah Baginda. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS597.2 .A28 พร้อมให้บริการ
Malaysia : recent trends and challenges / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BP63.M3 M354 ยืมออก 31/08/2022
The tragedy of Cambodian history : politics, war, and revolution since 1945 / Chandler, David P. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS554.7 .C46 C. 2 ยืมออก 17/02/2022
Getting away with genocide? : elusive justice and the Khmer Rouge Tribunal / Fawthrop, Tom. Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection DS554.8 .F39 พร้อมให้บริการ
Kampuchea : decade of the genocide ; report of a Finnish Inquiry Commission / Kiljunen, Kimmo. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS554.8 .K52 พร้อมให้บริการ
The unfinished war ; Vietnam and the American conscience. Capps, Walter H. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books E169.12 .C3 พร้อมให้บริการ
The history of Vietnam / Corfield, Justin J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS556.5 .C67 พร้อมให้บริการ
Philippine politics and governance / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1410 .P47 V. 2 พร้อมให้บริการ
Laos : from buffer state to crossroads? / from buffer state to crossroads? / Vatthana Pholsena. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS555.84 .V3777 C. 1 ยืมออก 02/02/2022
Laos ; politics, economics and society. politics, economics and society. Stuart-Fox, Martin, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS555.84 .S78 พร้อมให้บริการ
Singapore : the unexpected nation / Lee, Edwin. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS610.4 .L44 พร้อมให้บริการ
Singapore politics under the People's Action Party / Mauzy, Diane K., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1063.A98P464 M38 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544