หนังสือสำรองของPO 371

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 371
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Institutionalizing East Asia : Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JQ750.A38 R43I57 2016 พร้อมให้บริการ
International relations in Southeast Asia : Weatherbee, Donald E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 2010 ยืมออก 05/03/2019
Regional security in Southeast Asia : Anthony, Mely Caballero. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .A545 ยืมออก 26/02/2019
Cooperative security and the balance of power in ASEAN and the ARF / Emmers, Ralf, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS520 .E46 พร้อมให้บริการ
Currency crises : Jeanne, Olivier. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HG3881 .J43 C. 1 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : Acharya, Amitav. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 2009 พร้อมให้บริการ
Political change in Southeast Asia / Bertrand, Jacques, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JQ 2013 621051 ยืมออก 02/03/2019
Politics in Southeast Asia : Case, William. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ750.A58 C37 C. 2 ยืมออก 31/08/2019
A history of South-East Asia. Hall, D. G. E., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS511 .H3 1981 พร้อมให้บริการ
Obstacles to democratization in Southeast Asia : Paul, E. C. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ750.A91 P38 2010 พร้อมให้บริการ
Regional outlook, Southeast Asia. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS520 .R44 2009-10 C. 2 พร้อมให้บริการ
Routledge handbook of Southeast Asian politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .R688 2012 ยืมออก 27/02/2019
Political authority in Burma's ethnic minority states : Callahan, Mary P. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS530.65 .C35 พร้อมให้บริการ
Living silence in Burma : Fink, Christina. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS530.6 .F56 2009 พร้อมให้บริการ
State of strife : Smith, Martin. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS528 .S64 พร้อมให้บริการ
Myanmar : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS527.4 .M94 C. 1 พร้อมให้บริการ
Assessing Burma's ceasefire accords / Zaw Oo. Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection DS528 .Z39 C. 2 พร้อมให้บริการ
Emerging democracy in Indonesia / Ananta, Aris, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ776 .A485 ยืมออก 31/08/2019
Political reform in Indonesia after Soeharto / Crouch, Harold A., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ770 .C76 2010 ยืมออก 31/08/2019
A history of modern Indonesia since c. 1200 / Ricklefs, M. C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS634 .R5 2001 พร้อมให้บริการ
A nation in waiting : Schwarz, Adam. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS644.4 .S38 1999 พร้อมให้บริการ
Indonesia rising : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC446 .I536 2012 พร้อมให้บริการ
Searching for peace in Asia Pacific : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS35.2 .S43 พร้อมให้บริการ
You, the people : Chesterman, Simon. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6374 .C44 พร้อมให้บริการ
Self-determination in East Timor : Martin, Ian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KZ4390 .M37 พร้อมให้บริการ
Politics in Malaysia : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1062.A58 P65 C. 2 ยืมออก 31/08/2019
The Malaysia-Indonesia remittance corridor : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445.5.Z9F55 M25 2008 ยืมออก 27/02/2019
Malaysia : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BP63.M3 M35 พร้อมให้บริการ
The new economic policy and interethnic relations in Malaysia / Jomo K. S. Document Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Circulation Counter
Documents DOC .J6594N49 พร้อมให้บริการ
Malaysia in transition : Abdul Razak Abdullah Baginda. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS597.2 .A28 พร้อมให้บริการ
Malaysia : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BP63.M3 M354 ยืมออก 31/08/2019
The tragedy of Cambodian history : Chandler, David P. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS554.7 .C46 C. 2 พร้อมให้บริการ
Getting away with genocide? : Fawthrop, Tom. Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection DS554.8 .F39 พร้อมให้บริการ
Kampuchea : decade of the genocide ; Kiljunen, Kimmo. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS554.8 .K52 พร้อมให้บริการ
The unfinished war ; Capps, Walter H. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books E169.12 .C3 พร้อมให้บริการ
The history of Vietnam / Corfield, Justin J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS556.5 .C67 พร้อมให้บริการ
Philippine politics and governance / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1410 .P47 V. 2 พร้อมให้บริการ
Laos : Vatthana Pholsena. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS555.84 .V3777 C. 1 พร้อมให้บริการ
Laos ; Stuart-Fox, Martin, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS555.84 .S78 พร้อมให้บริการ
Singapore : Lee, Edwin. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS610.4 .L44 พร้อมให้บริการ
Singapore politics under the People's Action Party / Mauzy, Diane K., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1063.A98P464 M38 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455