หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 380

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 380
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิโรจน์ อาลี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Capitalism : a very short introduction / a very short introduction / Fulcher, James. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .F85 พร้อมให้บริการ
Global political economy : evolution and dynamics / evolution and dynamics / O'Brien, Robert, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1359 .O26 2013 พร้อมให้บริการ
Pathways to industrialization and regional development / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2329 .P37 พร้อมให้บริการ
Global shift : mapping the changing contours of the world economy / Dicken, Peter. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD2321 .D53 2011 พร้อมให้บริการ
Fault lines : how hidden fractures still threaten the world economy / Rajan, Raghuram. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HC110.I5 R35 2010 พร้อมให้บริการ
The globalization of world politics : an introduction to international relations / an introduction to international relations / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .G52 C. 2 พร้อมให้บริการ
Thailand, economy and politics / Pasuk Phongpaichit. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .P38 C. 4 ยืมออก 16/02/2022
Thaksin / Pasuk Phongpaichit. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS570.6.T43 P37 2009 ยืมออก 19/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544