หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PO 380

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: PO 380
  4. Instructors:
    • วิโรจน์ อาลี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Capitalism : Fulcher, James. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .F85 ยืมออก 31/08/2019
Global political economy : O'Brien, Robert, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1359 .O26 2013 พร้อมให้บริการ
Pathways to industrialization and regional development / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2329 .P37 พร้อมให้บริการ
Global shift : Dicken, Peter. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD2321 .D53 2011 พร้อมให้บริการ
Fault lines : Rajan, Raghuram. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HC110.I5 R35 2010 พร้อมให้บริการ
The globalization of world politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1395 .G52 C. 2 พร้อมให้บริการ
Thailand, economy and politics / Pasuk Phongpaichit, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .P38 C. 4 ยืมออก 31/08/2019
Thaksin / Pasuk Phongpaichit, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS570.6.T43 P37 2009 ยืมออก 23/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305