หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 621

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 621
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 2nd edition / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.2 .ค748 2551 พร้อมให้บริการ
ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ / โรคตามระบบ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ต644 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Alexander's nursing practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .N8776 2011 พร้อมให้บริการ
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2012 631673 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 2007 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 ยืมออก 31/08/2022 มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2018 ยืมออก 31/08/2022
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2014 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles & practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2017 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2011 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2006 พร้อมให้บริการ
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2017 ยืมออก 31/08/2022
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / assessment and management of clinical problems / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2014 ยืมออก 31/08/2022
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 1 พร้อมให้บริการ
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 2 พร้อมให้บริการ
ยาและโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ย644 2550 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 2552 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก592 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 =[Adult and geriatic nursing care. 2] / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 ยืมออก 16/02/2022
Clinical practice guideline 2011. เล่ม 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2553 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2555 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 พร้อมให้บริการ
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = HIV and the pathogenesis of AIDS / HIV and the pathogenesis of AIDS / เลวี, เจย์ เอ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.3 .ล756 2555 พร้อมให้บริการ
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. Planning guides for medical nursing. Planning guides for medical nursing. เล่ม 1 = 1 / วารุณี มีเจริญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ว586 2552 ล. 1 ยืมออก 23/02/2022
มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ [ครั้งที่ 8 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ก627 2553 พร้อมให้บริการ
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 2014 พร้อมให้บริการ
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spirituality : a dimension of nursing / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 Withdraw Processing
ตำราศัลยศาสตร์คลินิก. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .ต643 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544