หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 300

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 300
  3. Instructors:
    • ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books P99.4.ส6 ช93 2555 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books P99.4.ส6 ช93 2555 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Book Room
Reserve Books P99.4.ส6 ช93 2555 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books P99.4.ส6 ช93 2555 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P99.4.ส6 ช93 2555 ยืมออก 07/03/2018
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books P119.3 .ช94 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ ร.403/ร.488
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books P119.3 .ช94 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305