หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.201

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.201
  3. Instructors:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Principles of crop improvement / Simmonds, Norman Willison, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/22421 ยืมออก 18/05/2023
Terrestrial plant ecology / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/19976 Withdrawn

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305